Wednesday, January 9, 2008

קורא יקר!

ברוך הבא!

האם יש לכם שאלה על חיי השאגת אריה? או ששמעתם שאתם מבני בניו של הרב הגדול אבל אינו ברור לך איך?

הגעתם למקום הנכון. יש לכם לקשר אלי דרך התגובת או באיי מאייל.

כל טוב!

א.ל